Ehitus- ja kasutusluba

Aitame seadustada Teie ehitise !  
Abistame Teid ehitus- ja kasutusloa taotlemisel.
Lisaks korrastame ehitise dokumentatsiooni ja taotleme kasutusloa tagantjärele.

Kasutusluba on kohaliku omavalitsuse nõusolek, et valminud ehitis või selle osa vastab ehitisele ettenähtud nõuetele ja seda võib kasutada vastavalt kavandatud kasutamise otstarbele.

Küsi pakkumist

kasutusluba, kasutusloa taoltus, ehitise seadustamine, ehitusluba